எதிரொலி

கல்வி குறித்த புத்தகங்கள்

“கல்வி குறித்த புத்தகங்கள்” பட்டியல் “அருவி” இணையத் தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பார்ப்பதற்கு இங்கு ‘க்ளிக்’ செய்யவும்.

Advertisements

1 Comment »

  1. Synopsis about each book should be accompanied with the title of the book. Only by seeing the name of the book one can not know what does the book tell us. Yoy may add comments to them. Thanks.

    Comment by NL.SARAVANAN — Friday, March 14, 2008 @ 3:43 pm


RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: